Cowboy Dreams

Sadla om till western!

Archive for January, 2010

Hästminne?

Jag fick ett mail om en svårlastad häst och fäste mej vid en rad, hästen hade varit lättlastad men efter ett par veterinärbesök där hästen bremsats hade den blivit svårare att lasta. Ägaren förstod hästen, sade hon, och kopplade därmed ihop den nypåkomna aversionen mot lastning med veterinärbesöket.
Men enligt allt jag lärt mej och lär [...]

Read more >