Cowboy Dreams

Sadla om till western!

Archive for April, 2011

Lösdrift med ridhus

Skall vi ha hästen i box eller på lösdrift?
Lösdrift, alla gånger, är mitt svar.
På mina ledarskaps-och hästhanteringskurser kommer vi alltid tillbaka till frågan hur man skall minimera stress hos hästen. Att vi människor jobbar med vårt förhållningssätt till hästen, vårt kroppsspråk och vårt ledarskap i all ära, men en pga sin miljö stressad häst är [...]

Read more >