Cowboy Dreams

Sadla om till western!

Archive for December, 2012

Read more >

Wras och Svenska ridsportförbundet

Först: Jag satt i förbundsstyrelsen under en lång tid på 90-talet. Det var oglamoröst, tidskrävande, jobbigt och tidvis otacksamt. Och fullständigt oavlönat. Är man en person som jobbar i ideella klubbar så är man inställd på att jobba gratis, och förhoppningsvis gör man det för att man tycker att man har något att tillföra sin [...]

Read more >